Σύστημα καθοδήγησης και προσανατολισμού σε εσωτερικούς χώρους

Εταίροι

Το έργο αυτό αποτελεί μια κοινή προσπάθεια που βασίζεται στην προσπάθεια πολλών ομάδων με κοινό στόχο την δημιουργία ενός αξιόλογου και αποδοτικού τελικού προϊόντος.

Η Econais ΑΕ ιδρύθηκε το 2008 από 3 μηχανικούς με μεγάλη διεθνή διοικητική και σχεδιαστική εμπειρία. Έχει ως στόχο την σχεδίαση και παραγωγή διεθνώς πρωτοποριακών λύσεων που απευθύνονται στην αγορά του Internet of Things. Τα προϊόντα της μέχρι διευκολύνουν τη διασύνδεση μέσω Wi-Fi (embedded Wi-Fi) με μια οικογένεια προϊόντων με όνομα WiSmart αποτελούμενη από ευέλικτα, αυτόνομα υποσυστήματα Wi-Fi, με ενσωματωμένο επεξεργαστή, ισχυρότατο TCP-IP και ολοκληρωμένο περιβάλλον ανάπτυξης λογισμικού. Τα προϊόντα της εταιρείας πωλούνται στη διεθνή αγορά και οι πελάτες της κάνουν χρήση των WiSmart παρέχοντας καταναλωτικά προϊόντα και λύσεις στο χώρο του Έξυπνου Σπιτιού, της Βιομηχανίας κλπ. Η εταιρεία επεκτείνει τις δραστηριότητές της σε τομείς που σχετίζονται με τον εντοπισμό αντικειμένων και ανθρώπων σε πραγματικό χρόνο (Real Time Location Systems).

Το Πανεπιστήμιο Πατρών αντιπροσωπεύει το Εργαστήριο Κατανεμημένων Συστημάτων και Τηλεματικής (ΕΚΣΤ). Το ΕΚΣΤ στελεχώνεται από 9 άτομα (καθηγητές Πανεπιστημίου, μεταδιδάκτορες,μεταπτυχιακούς και προπτυχιακούς φοιτητές) και είναι ένα από 13 εργαστήρια που έχει συνολικά το Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής (ΤΜΗΥ&Π) του Πανεπιστημίου Πατρών.Το Εργαστήριο, δραστηριοποιείται στην ευρύτερη θεματική περιοχή των Δικτύων Επόμενης Γενιάς, και συγκεκριμένα σε θέματα που αφορούν Κινητά Δίκτυα Επικοινωνιών, Αλγόριθμους και Πρωτόκολλα για Δίκτυα Υψηλών Ταχυτήτων, Cross Layer (Διαστρωματικούς) Μηχανισμούς, Δικτυακές Προσομοιώσεις και Δοκιμές.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΑΤΡΩΝ
Οδός Σταδίου, ΤΚ 265 04, Ρίο – Πάτρα, Ελλάδα
Τηλ.: 2610 911 550
Fax.: 2610 994 106

Πανεπιστήμιο Πατρών
Νεο Κτίριο Τμήματος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής
Εργαστήριο Κατανεμημένων Συστημάτων και Τηλεματικής
Πάτρα, ΤΚ 26504
Αχαΐα, Ελλάδα
Τηλ.: 2610 996951